Primavera

Niewątpliwą wartością naturalnych wód źródlanych jest to, że pochodzą z pod­ziemnych warstw wodonośnych. Dobra izolacja od czynników zewnętrznych sprawia, że zachowują pierwotną czystość – pozbawione są zanieczyszczeń chemicznych i mikroorganizmów szkodliwych dla zdrowia.

Produkowana przez firmę Woda Polska naturalna woda PRIMAVERA czerpana jest z głębokości 473 metrów, z poziomu wodonośnego kredy dolnej w jednym z największych w Polsce zbior­ników wysokiej jakości wód podziemnych. W tak głębokiej studni woda ulega naturalnej filtracji i jest niezwykle czysta i dlatego warto ją kupić.